ZADAJ PYTANIE td.opis { width: 50%; }

W okresie pandemii nasz sklep normalnie funkcjonuje. 

ZAPRASZAMY

Gwarancje

KARTA GWARANCYJNA NA SPRZĘT DYSKOTEKOWY

1.  Gwarancja obejmuje urządzenie ..............................................................................................

zaopatrzone w Kartę Gwarancyjną. Karta Gwarancyjna jest ważna,  jeżeli jest

podpisana przez sprzedawcę i posiada czytelnie wypełnione rubryki, bez zmian i skreśleń.

Karta gwarancyjna jest ważna także w przypadku nieposiadaania lub zaginięcia paragonu.

Oryginalna karta gwarancyjna zawsze wydrukowana jest w kolorze.

.    . .    dokonywanych przez kupującego.

2.  Sprzedawca zapewnia sprawne działanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.  Okres gwarancji wynosi.12 miesięcy od daty sprzedaży oznaczonej na paragonie

4.  Gwarant zobowiązuje się do poinformowania o przyjęciu i statusie reklamacji

w terminie 30  dni roboczych od daty dostarczenia. Sprzęt jest dostarczony do serwisu

przez nabywcę.

5.  Czas naprawy wynosi 30 dni od daty przyjęcia urządzenia. W przypadku, gdy naprawa

wymaga importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu

o 30 dni. Jeżeli awaria nastąpiła 4 dni od daty otrzymania sprzętu, odsyła go na własny koszt.

6.  Jeżeli urządzenie nie można naprawić sprzedawca zobowiązuje wymienić je na nowe.

7.  Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących

w sprzedanym urządzeniu. Zgłoszenie wady powinno nastąpić niezwłocznie po

wykryciu usterki. Używanie uszkodzonego sprzętu powoduje utratę gwarancji.

8. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy uniemożliwiającej

korzystanie ze sprzętu, liczony od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu do dnia

wyznaczonego terminu jej wykonania. Gwarancja nie jest przedłużana, jeżeli

Nabywca dostarczy do serwisu sprzęt sprawny.

9 . Świadczenia z tytułu gwarancji przysługują nabywcy wyłącznie na skutek wady

tkwiącej w sprzedany towarze. Gwarant będzie zwolniony od odpowiedzialności

z tytułu gwarancji, jeżeli okaże się, że stwierdzone wady powstały z innych przyczyn

niż tkwiące w sprzedanym towarze, a w szczególności na skutek:

 


a. Normalnego zużycia sprzętu
b. Samowolnego dokonywania napraw, przeróbek lub wymiany części
c. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, kontaktu z cieczami
d. Używania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem
e. Zużycia baterii

Towar  proszę wysłać ZWYKŁĄ PACZKĄ POLECONĄ.

Nie wysyłać za pobraniem, paczka 48, nie stosować oznaczenia OSTROŻNIE

nie płacić za ubezpieczenie.

IGNOROWAĆ uporczywe naciąganie pracownika Poczty POLSKIEJ na dodatkowe, niepotrzebne opłaty.

Do paczki proszę wsadzić KARTKĘ Z OPISEM USZKODZENIA oraz koniecznie podać swoje dane adresowe, ponieważ dane adresowe na paczce ulegają zatarciu co może spowodować, że nie będziemy wiedzieli od kogo paczka przyszła.

Przed wysyłką prosimy jeszcze raz sprawdzić czy towar jest uszkodzony najlepiej na inny sprzęcie, aby podróż odesłanego przedmiotu okazała się nie potrzebna. Reklamacje postaramy się rozpatrzeć jak najszybciej.

UWAGA !

PROSIMY NIE OBKLEJAĆ ORYGINALNEGO OPAKOWANIA PRODUKTU KLEJĄCĄ TAŚMĄ PAKOWNĄ!

OD ZNISZCZONEGO OPAKOWANIA POTRĄCAMY 10 PROCENT WARTOŚCI PRODUKTU.

Zwracamy też Państwu uwagę, że zgodnie z treścią aukcji, na uszkodzenia mechaniczne

nie udzielamy gwarancji.

NASZE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH SPORNYCH

Otwieranie odesłanej paczki będzie następowało w obecności kamery. Jednym ciągiem zostanie sfilmowany moment otwierania paczki i próbę uruchomiania odesłanego sprzętu.

Jeżeli sprzęt okaże się sprawny, wrzucimy filmik na YouTube i podeślemy

Państwu na maila Link do tego filmiku. Poprosimy też o wpłatę pieniędzy

 

na na nasze konto na poczet odesłania sprawnego sprzętu.

INSTRUKCJA ODESŁANIA REKLAMOWANEGO SPRZĘTU

Aby stwierdzić faktyczną usterkę musimy przedmiot sami zobaczyć,

sprawdzić i ewentualnie oddać do naszego serwisu.

 

Reklamowany towar (razem z opakowaniem) prosimy odesłać na adres naszego sklepu.

HALAN Sprzedaż Artykułów Przemysłowych Jacek Kanka

ul. Starowiejska 41/43 Lok.nr 2

81-363 GDYNIA

 

Towar  proszę wysłać ZWYKŁĄ PACZKĄ POLECONĄ.

Nie wysyłać za pobraniem, paczka 48, nie stosować oznaczenia OSTROŻNIE

nie płacić za ubezpieczenie.

IGNOROWAĆ uporczywe naciąganie pracownika Poczty POLSKIEJ na dodatkowe, niepotrzebne opłaty.

 

Do paczki proszę wsadzić KARTKĘ Z OPISEM USZKODZENIA oraz koniecznie podać swoje dane adresowe, ponieważ dane adresowe na paczce ulegają zatarciu co może spowodować, że nie będziemy wiedzieli od kogo paczka przyszła.

 

Przed wysyłką prosimy jeszcze raz sprawdzić czy towar jest uszkodzony najlepiej na inny sprzęcie, aby podróż odesłanego przedmiotu okazała się nie potrzebna. Reklamacje postaramy się rozpatrzeć jak najszybciej.

 

UWAGA !

PROSIMY NIE OBKLEJAĆ ORYGINALNEGO OPAKOWANIA PRODUKTU KLEJĄCĄ TAŚMĄ PAKOWNĄ!

OD ZNISZCZONEGO OPAKOWANIA POTRĄCAMY 10 PROCENT WARTOŚCI PRODUKTU.

 

Zwracamy też Państwu uwagę, że zgodnie z treścią aukcji, na uszkodzenia mechaniczne

nie udzielamy gwarancji.

 

NASZE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH SPORNYCH

 

Otwieranie odesłanej paczki będzie następowało w obecności kamery. Jednym ciągiem zostanie sfilmowany moment otwierania paczki i próbę uruchomiania odesłanego sprzętu.

 

Jeżeli sprzęt okaże się sprawny, wrzucimy filmik na YouTube i podeślemy

Państwu na maila Link do tego filmiku. Poprosimy też o wpłatę pieniędzy

 

na nasze konto na poczet odesłania sprawnego sprzętu.

© Halan.pl - GdyniaGdańskSopot RumiaReda• Wejherowo • Trójmiasto Pomorskie3city

Sklep internetowy na oprogramowaniu Sky-Shop.pl SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie