ZADAJ PYTANIE td.opis { width: 50%; }

W okresie pandemii nasz sklep normalnie funkcjonuje. 

ZAPRASZAMY

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i pragniemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się bezpiecznie. Poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania  Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


ADMINISTRATOR
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przechowywania, gromadzenia i wykorzystania danych osobowych pozyskanych przez Sklep internetowy Halan - sprzedaż artykułów przemysłowych, działający pod adresem www.halan.pl.


DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z usług Sklepu, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Dane te przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

CEL PRZETWARZANIA
Dane osobowe pozyskane w procesie Logowania oraz w procesie dokonywania zakupu niezbędne są do realizacji Państwa zamówień. 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

• Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
• Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
• Ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
• Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośrednio skierowanego do Państwa w formie dopasowanych reklam (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

PODANIE DANYCH
Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku zawarcia umowy będzie niezbędne do jej zrealizowania. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji umowy (dokonania zakupu) poprzez witrynę Sklepu.

OKRES PRZETWARZANIA
Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez czas, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

• przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
• ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez Strony
• zostanie przyjęty Państwa sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.


PAŃSTWA UPRAWNIENIA
Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania:

• dostępu do Państwa danych osobowych,
• ich sprostowania,
• usunięcia
• ograniczenia przetwarzania,
• żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

• z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
• jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.


USŁUGI ZEWNĘTRZNE, ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Poniżej lista podmiotów:
• Podmiot realizujący dostawę towarów (DPD, InPost, Poczta Polska).
• Dostawca płatności (Przelewy24)
• Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność.
• Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu internetowego.
• Podmiot prowadzący magazyn.
• Hostingodawca.
• Podmiot zapewniający system mailingowy.
• Biuro księgowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ
Administrator nie współpracuje z podmiotami zewnętrznymi spoza Unii Europejskiej.

© Halan.pl - GdyniaGdańskSopot RumiaReda• Wejherowo • Trójmiasto Pomorskie3city

Sklep internetowy na oprogramowaniu Sky-Shop.pl SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie